ARBORISTSKOLAN

- Professionella utbildningar & certifieringar i trädklättring

B. Professionell utbildning och certifiering i trädklättring, sektionsfällning och firning.

5 dagar. Ca. 6 delt. per instruktör.

 

Målet med utbildningen är att ge dig kunskaper och erfarenheter i att fälla oroande eller svåra träd med hjälp av trädklättring, sektionsfällning och firning, professionellt och säkert.

Under utbildningen går vi igenom professionell yrkesträdklättring och sektionsfällning med motorsåg.

Praktiskt och när det gäller kunskap ingår följande:
- Personlig säkerhetsutrustning
- Klätterutrustning och knopar
- Klättringstekniker och -kunskap
- Klättring med sporre / stegjärn och fångbälte
- Skogsklättringsmetod; byte mellan bälte och rep
- Hantering av motorsåg i träden
- Sågningstekniker
- Renskäring av träd
- Riktad fällning
- Sektionsfällning
- Firning av topp och sektioner
- Säkra arbetsplatser
- Samarbete mellan klättrare och markman
- Räddningar av kollega i samband med sektionsfällning
- Lagstiftning och regelverk
På utbildningen kommer du att få skriftligt material som bla beskriver innehållet på utbildningen.

Förkunskaper / krav:
- God fysik
- Grundläggande kunskaper om träd
A. Startkurs i trädklättring.
- Rutinerat användare av motorsåg med dokumentation för detta, tex:
Dansk: Motormanuell trädfällning eller Motorsågscertifikat CS30 och CS31 
eller...
Svensk: Motorsågskörkort, åtminston klass A&B, Trädfällning, grundläggande i enlighet med Säker Skog.
Se mera om motorsågskörkortsutbildningar här.
Det finns även en översikt över Säker Skogs motorsågskörkortkurs, A&B här.
Vi förbehåller oss rätt att vägra deltagare, om vi bedömer, att de inte har den rutin, erfarenhet och säkerhet som krävs för att klättra säkert med motorsåg.

På sista dagen sker en skriftlig och praktisk tentamen / certifiering (CPT-B-certifieringen).

Vid godkänd CPT-B-certifiering kommer du att få certifieringsintyg.

Svenska instruktörer.

Pris: SEK: 11.990,- / delt. inkl. certifiering,
ex. moms & klätterutrustning.
 
Vi erbjudar även, att du kan hyra (i begränsat mån) eller köpa färdigt paket med allt, du behöver.

Se mera om klätterutrustning här: 

Obligatorisk olycksfallsförsäkring: SEK. 80,- / dag.

Du tar med egen skyddutrustning för sågning med motorsåg på mark, dock måste hjälmen ha hakrem.

Boka plats? Kolla kurstillfällen här. Sen boka här. 

Läs eller ladda hem broschyr för CPT (Certified Professional TreeClimber) -utbildningarna och -certifieringarna:
 


 

Se eller ladda  hem broschyr för CPT-B -utbildning och -certifiering

Läs eller ladda hem Certifieringskrav för 
CPT, B-utbildningen och -certifieringen: --->

Se tider för utbildningar.

Se mera om B-utbildningen i trädklättring och sektionsfällning här.

Yttranden från tidigare deltagare.

 B-utbildning. 

ArboristSkolan