ARBORISTSKOLAN

- Professionella utbildningar & certifieringar i trädklättring

Links/länkar.

Nedan finns lite länkar, som kan vara intressanta.

 


ISA. International Society of Arboriculture.
Internationell organisation för trädarbete


Akademin för Natur- & Friluftsliv.
Företag som erbjudar en rad utbildningar och certifieringar inom bla. trädklättring


EAS. European Arboriculturaral Council.
Europäisk organisation fär trädarbete inkl.
ETW (European Tree Worker)

PRAT®


PRAT®.
Professional Rope Access Technician
.

Internationell utbildning och certifiering inom rope access / industriklättring.

 


Dansk Træplejeforening.
Dansk organisation för trädarbete.


Klatre-Centeret.
Företag som erbjudar utbildningar och internationella certifieringar inom klättring inkl. flera inom trädklättring.


Norsk Trepleieforum.
Norsk organisation för trädarete


Scan-Rope.
Företag som erbjudar utbildningar och internationella certifieringar inom industriklättring / rope access.


Sveriges Arborist Förbund.
Svensk organisation för trädarbete


BARA: Branschföreningen för Auktoriserat Rope Access.
Skandinavisk branschförening för indutriklättring / rope access.


ArboristTalk
Forum for arborister.
Britisk diskussionsplattform för trädarbete


SPRAT.
Society of Professionell Rope Access Technicians
.

Amerikansk organisation med internationellt erkända certieringar inom rope access / industriklättring.


ArboristSkolan