ARBORISTSKOLAN

- Professionella utbildningar & certifieringar i trädklättring

Anmäl och bok plats på en utbildning - eller skriv om du har frågor. 

Om du vill göra avtal** om utbildning, kan du...
- ringa oss på tel: (0)320-560 60,
- skicka ett e-mail (Se e-mail adress här nedan) eller
- skriva till oss via detta e-mail formulär:
VIKTIGT. Skriv -VILKEN utbildning och -NÄR ! 


Om du vill anmäla/boka till en utbildning, gör du avtal** om detta vid att skriva...:
- vilken utbildning, som du vill göra avtal om/anmäla till
- när
och dessutom: 
- namn, adress, telefon och email.

Om du inte har fått bekräftelse eller svar på email inom 24 timmar, ska vi be, att du ringar oss.

Våra utbildningar går på en rad olika platser, men du kan bla skriva till oss här:
Arboristskolan
Kullanäs
Norra Kustvägen 653
263 92 Jonstorp
Sverige
Tel: (+46) (0)320-560 60
info@arboristskolan.se

**Se eller ladda hem avtalsvillkor.

OBS: Alla emails, som skickas från en email-adress, som innehåller tex. "noanswer", "no-answer" eller "noreply" och
alla emails, som innehåller bifogade dokument på mera än 1 mb
 , avvises av vår servare.  

ArboristSkolan är en del av Klatre-Centeret.
Vårt företagsnummer (CVR) är: 34630917.
Eventuella tvister regleras av dansk lag och vid dansk rätt, jmf. Bruxelles-1-förordningen, art. 2.

- Svensk Konto: Plus Giro: 872931-1. SWIFT-adress: NDEASESS. IBAN-nr: SE5396000099603408729311. 
- Dansk konto: Regnr: 5010. Ktnr: 8484846. SWIFT-adress: JYBADKKK. IBAN-nr: DK6450100008484846.

ArboristSkolan