ARBORISTSKOLAN

- Professionella utbildningar & certifieringar i trädklättring

Certified Professional TreeClimber (CPT).
Professionella utbildningar och certifieringar i trädklättring. 

Fördelarna vid att vara certifierat, när det gällar professionell trädklättring, är stora.

Certified Professional TreeClimber (CPT) är en fullständig och certifierat professionell yrkesinriktat utbildning i trädklättring och arboristarbete som uppfyller alla säkerhetskrav och alla krav från tex. uppdragsgivare, försäkringsbolag och myndighetar.

CPT-utbildningen och -auktorisationen är uppbyggd av tre utbildningsdelar, A, B och C.
A-kursen är en förutsättning för att ta del i B- och C-utbildningarna och -certifieringarna.
B- och C- utbildningarna innehåller varje sin professionella CPT-certifiering för sektionfällning och för beskärning. 
Samlat bildar dom tre utbildningnar och dom två certifieringar en Auktorisation som
Certified Professional TreeClimber.

A -kurs. Startkurs i trädklättring. Single Rope Technique (SRT) och footlock etc. för enklare beskärning med handsåg inkl. räddning. (Arbetsinriktat trädklättring)).
A-kursen ger dig vetskap om och lär dig grunderna för trädklättring inkl. klätterutrustning och grundläggande klättertekniker. 
A-kursen är på 2 dagar.

B -utbildningen och -certifieringen i trädklättring, sektionsfällning och firning inkl. räddning.
Se CPT-B-certifieringskrav.
B-utbildningen och -certifieringen är på 5 dagar inkl. CPT B-certifiering.
Det går bra att ta CPT A-kursen og CPT B-utbildningen i följd, men vi rekommenderar i så fall vi vanligtvis, att du
 är van vid att hantera motorsåg. 


 

C -utbildningen och -certifieringen i trädklättring, fällning av stora träd, trädvård och beskärning inkl. räddning.
Se CPT-C-certifieringskrav.
CPT C-utbildningen och -certifieringen är på 7 dagar inkl. CPT C-certifiering. 
Det är en förutsättning, att du har CPT B-certifieringen för att gå CPT C-utbildningen.
Vi rekommenderar, att du dessutom har avsevärd yrkesrefarenhet med trädklättring, innan du går CPT C-utbildnignen.  

                                                                                         

CPT-re-certifiering.
CPT-certifieringen har en giltighet på 3 år.
För att underhålle vetskap och kunskaper och för att hålle sin CPT-B eller CPT-C -certifiering giltig, måste man re-certifiera varje 3 år.
Läs mera om CPT-re-certifiering här.

Se tider och priser.

Yttranden från tidigare deltagere på CPT-utbildningarna. 


Tidningen var där under B-utbildningen vid Jönköping och gjorde ett reportage inkl. lite bilder och film.
Se mera här.

ArboristSkolan