ARBORISTSKOLAN

- Professionella utbildningar & certifieringar i trädklättring

C. Professionell utbildning, certifiering och auktorisation i trädklättring, fällning i stora träd, trädvård och beskärning.  

7 dagar. Ca. 6 delt. per instruktör.

Målet med utbildningen är att du lär dig planera och genomföra trädvård, krongallring, beskärning och firning etc. med hjälp av yrkesträdklättring professionellt och säkert.

Under utbildningen vidareutvecklar vi klättertekniken med särskild tonvikt på beskärning av träd och trädvård. 
Vi arbetar mycket i rep bl.a. med tekniker, som gör att vi kan röra oss över hela trädkronan utan användning av sporre.
Vi arbetar främst i stora lövträd.

Praktiskt och när det gäller kunskap ingår följande:
- Fällning och beskärning etc. i stora träd
- Beskärning, viktbeskärning och krongallring etc.
- Single Rope Technique
- Trädbiologi och trädkunskap
- Kastlina/posa
- Cambiumsaver. Uppsättning och borttagning
- Repklättring, prussik, jumar, skogsmannametod / footlock
- Rörelse i träd och krona
- Fällning och beskärning av riskträd etc.
- Firning av grenar, stomme och topp
- Avancerad firning
- Storlek och vikt av virke
- Användning av kastblock
- Dynamisk bromsning av virke
- Avancerad räddning
- Organisation av större beskärningsuppdrag

Förkunskaper:
- B. Professionell utbildning och certifiering i trädklättring, sektionsfällning och firning.
- Professionell erfarenhet av arbete med trädklättring inkl. SRT (Single Rope Technique) och sektionsfällning.
- Första hjälpen kurs (intyg kan avvakta i 6 mdr).
Om du inte har din första hjälpen kurs på plats, när utbildningen börjar, kan du ändå ta del i utbildningen och certifieringen och sen skicka kopia av ditt första hjälpen intyg max. 5 månader efter utbildningen. 
Se dom precisa krav till första hjälpen-kurs och -intyg här

På sista dagen finns en skriftlig och praktisk tentamen / certifiering.
Vid godkänd CPT-C-certifiering utfärdas auktorisation som 
Certifierad Professionell Trädklättrare - inkl. bla SRT, avverkning, kapning, sektionsfällning, trädvård, krongallring, beskärning och avancerat firning.

Svenska instrukörer.

Kurspris: SEK: 15.590,- / delt. inkl. certifiering & auktorisation,
ex. moms & klätterutrustning.
Obligatorisk olycksfallsförsäkring: SEK. 80,- / dag.

Du tar med egen skyddutrustning för sågning med motorsåg på mark, dock måste hjälmen ha hakrem.

 Boka plats? Kolla kurstillfällen här. Sen boka här.  

Läs eller ladda hem broschyr för CPT (Certfied Professional Treeclimber) -utbildningarna och -certifieringarna.


Läs eller ladda hem certifieringskrav för
CPT, C-utbildningen och -certifieringen.
 ---->

Se tider för utbildning.

Se mera om C-utbildningen i trädklättring och beskärning här.

Yttranden från tidigare deltagare.


CPT-C-kurs.

ArboristSkolan